DBI - CO TO JEST?

Źródło: informacje umieszczone na stronie: http://www.saferinternet.pl

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).  
"Dzień" to tylko nazwa umowna, ponieważ w praktyce jest to cykl zajęć poświeconych bezpieczeństwu uczniów w sieci Internet. Zaczynają się one pogadanką na pierwszej lekcji informatyki a w miesiącach styczniu, lutym  na kilku lekcjach szczegółowo omawiane są zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw i prawidłowych zachowań w sieci.  

Program ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) 

 DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.  

Nasze dzialania obejmują wszystkich uczniów SP-5. Wyświetlane są filmy edukacyjne dotyczące prawidłowych zachowań podczas korzystaniu z Internetu. Prowadzone są pogadanki, dyskusje, konkursy o tematyce DBI. Uczniowie samodzielnie wykonują prezentacje, rysunki, plakaty i ulotki z zasadami bezpieczeństwa w Internecie.

 

POLECAMY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI AKCJI NA STRONACH:

 

www.dbi.pl www.dzieckowsieci.pl www.sieciaki.pl www.kidprotect.pl